Brannsikkring

Tafjord Camping
HjemKontakt

Tafjord Camping

brannsikring

Tafjord Camping

Generelle Brannsikring

Tafjord Camping

Branntryggleik på Tafjord Camping

Alle leigetakarar og gjestar må rette seg etter ei kvar tid gjeldande reglar for brannsikring.

Det skal vere minst 4 m mellom kvar campingeining, mobil vogn og/eller telt.

Det er forbudt med open ild inne i telt, eller i nærleiken av teltduk.

Eingongsgrill må kun brukast på steinheller, nært vatn, eller anna  brannsikkert underlag.

Sjå til at eingongsgrillen er sløkt før du kastar han, eller anna brannfarleg  avfall, på tilvist plass. Bruk helst campingplassen sine grillar.

Det er eigne brannsikringsreglar for spikartelt/fastplasserte campingvogner.

BRANN
Ring – 110

Priser

Våre priser

Tafjord camping har åpent frå 1.mai til 1.oktober.

Den høyeste prisen for hyttene gjelder i
høysesongen/skoleferien, 18.juni til 21.august

Den laveste prisen gjelder utenom høysesongen/skoleferien.
Teltplass og Bobil/campingvogn har pluss 40,- kr i strøm.