Branntryggleik

Branntryggleik på Tafjord Camping

Alle leigetakarar og gjestar må rette seg etter ei kvar tid gjeldande reglar for brannsikring.

Det skal vere minst 4 m mellom kvar campingeining, mobil vogn og/eller telt.

Det er forbudt med open ild inne i telt, eller i nærleiken av teltduk.

Eingongsgrill må kun brukast på steinheller, nært vatn, eller anna  brannsikkert underlag.

Sjå til at eingongsgrillen er sløkt før du kastar han, eller anna brannfarleg  avfall, på tilvist plass. Bruk helst campingplassen sine grillar.

Det er eigne brannsikringsreglar for spikartelt/fastplasserte campingvogner.